Tina Nevin

Har utbildat sig i Sverige, Kanada och USA. Hon är legitimerad sjuksköterska/ barnmorska, auktoriserad inom sexologisk rådgivning och handledning (av Nordic Association of Clinical Sexology, NACS). Hon är även certifierad handledare och behandlare inom The 4-D Wheel Method; utformad av Dr. Gina Ogden, USA. Läs mer på  https://www.4-dnetwork.com

Aktuellt

Mellan 2014  – 2021 arbetade Tina som sexolog i Region Kronobergs cancerrehabteam.

Hon har ett eget företag och erbjuder föreläsningar för vårdpersonal och studenter på högskola. Utgångspunkt är alltid varje persons rätt till kunskap och trygghet samt möjlighet till ett så bra eget sexuellt välbefinnande som möjligt.

Under hösten 2021 finns inga tider att erbjuda. Tina kan i mån av tid erbjuda rådgivningssamtal via telefon, Zoom eller Skype Hon är inte ansluten till sjukvården. Kostnad per rådgivningstillfälle (45 minuter) är 1000 kronor plus moms. Halva kostnaden betalas vid bokning av tid eller enligt överenskommelse.

Tidigare:

Tidigare arbeten har varit inom förlossning, kvinnoklinik, barnmorskemottagning, ungdomsmottagning och även på infektionsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge samt Sunderbyns sjukhus där hon erbjöd sexologisk rådgivning för personer med en hivinfektion.

Under 15 år arbetade hon med att bygga upp RFSU Stockholms lokalförening. Under sju år var hon projektledare åt Stockholms Stad för en hiv-förebyggande verksamhet som hette Afrikanska Kvinnors Nätverk, AKN. En del av arbetet var att träffa kvinnor i hemmiljö för att där upplysa om kvinnokroppen, sexualitet och hiv men även med målet att förhindra könsstympning av flickor.  Hon har även arbetat med RFSL, Noaks Ark, och med sexualupplysning i Liberia; Afrika.

Mellan 2010-2018 höll Tina och Dr Gina Ogden utbildning i 4-D Wheelmetoden för sexologer i USA och Mexiko. 

Tina är författare till RFSU-skriften Fittfakta/Pussypedia ,som går att ladda ner som pdf helt kostnadsfritt från http://www.rfsu.se