Tina Nevin

Tina erbjuder inte längre privat rådgivning.

Hon har utbildat sig i Sverige, Kanada och USA. Hon är legitimerad sjuksköterska/ barnmorska, auktoriserad inom sexologisk rådgivning och handledning (av Nordic Association of Clinical Sexology, NACS).

Hon är även certifierad handledare och behandlare inom The 4-D Wheel Method; utformad av Dr. Gina Ogden, USA. Läs mer på  https://www.4-dnetwork.com

Aktuellt

Tina har ett eget företag; TIBONS AB. Hon är verksam inom 4-D Network och som expertkonsult inom olika föreningar och företag.

Tidigare:

Tidigare arbeten har varit inom förlossning, kvinnoklinik, barnmorskemottagning, ungdomsmottagning och även på infektionsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge samt Sunderbyns sjukhus där hon erbjöd sexologisk rådgivning för personer med en hivinfektion.

Under 15 år arbetade hon med att bygga upp RFSU Stockholms lokalförening. Under sju år var hon projektledare åt Stockholms Stad för en hiv-förebyggande verksamhet som hette Afrikanska Kvinnors Nätverk, AKN. En del av arbetet var att träffa kvinnor i hemmiljö för att där upplysa om kvinnokroppen, sexualitet och hiv men även med målet att förhindra könsstympning av flickor.  Hon har även arbetat med RFSL, Noaks Ark, och med sexualupplysning i Liberia; Afrika.

Mellan 2010-2018 höll Tina och Dr Gina Ogden utbildning i 4-D Wheelmetoden för sexologer i USA och Mexiko. 

Mellan 2014  – 2021 arbetade Tina som sexolog i Region Kronobergs cancerrehabteam

Tina är författare till RFSU-skriften Fittfakta/Pussypedia ,som går att ladda ner som pdf helt kostnadsfritt från http://www.rfsu.se