Tina och Håkan

Tina Nevin 

Har utbildat sig i Sverige, Kanada och USA. Hon är legitimerad sjuksköterska/ barnmorska, auktoriserad inom sexologisk rådgivning och handledning (av Nordic Association of Clinical Sexology, NACS). Hon är även certifierad handledare och behandlare inom The 4-D Wheel Method; utformad av Dr. Gina Ogden, USA. Läs mer på  https://www.4-dnetwork.com

Aktuellt

Sedan 2014 arbetar Tina deltid som sexolog i Region Kronobergs cancerrehabteam.

Hon har ett eget företag och erbjuder föreläsningar för vårdpersonal och studenter på högskola. Utgångspunkt är alltid varje persons rätt till kunskap och trygghet samt möjlighet till ett så bra eget sexuellt välbefinnande som möjligt.

Tina kan i mån av tid erbjuda rådgivningssamtal för kvinnor via telefon, Skype eller på hennes privata mottagning i Lenhovda, Småland. Hon är inte ansluten till sjukvården.

Tidigare:

Tidigare arbeten har varit inom förlossning, kvinnoklinik, barnmorskemottagning, ungdomsmottagning och även på infektionsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge samt Sunderbyns sjukhus där hon erbjöd sexologisk rådgivning för personer med en hivinfektion.

Under 15 år arbetade hon med att bygga upp RFSU Stockholms lokalförening. Under sju år var hon projektledare åt Stockholms Stad för en hiv-förebyggande verksamhet som hette Afrikanska Kvinnors Nätverk, AKN. En del av arbetet var att träffa kvinnor i hemmiljö för att där upplysa om kvinnokroppen, sexualitet och hiv men även med målet att förhindra könsstympning av flickor.  Hon har även arbetat med RFSL, Noaks Ark, och med sexualupplysning i Liberia; Afrika.

Mellan 2010-2018 höll Tina och Dr Gina Ogden utbildning i 4-D Wheelmetoden för sexologer i USA och Mexiko. 

Tina är författare till RFSU-skriften Fittfakta/Pussypedia ,som går att ladda ner som pdf helt kostnadsfritt från http://www.rfsu.se

Håkan Nevall

Håkan Nevall, är sjuksköterska & sexualrådgivare och har under många år arbetat med män på mansmottagning, RFSU kliniken och ungdomsmottagningar. Han har också under flera år arbetat som projektledare för RFSUs frågelåda på Internet. 

Håkan erbjuder er en föreläsning kring mannens sexualitet och mannens kön, en safari genom testiklar, penis och njutningspunkter. I föreläsningen använder han sig av egna kliniska erfarenheter från ungdomsmottagningar, RFSU och mansmottagning samt olika frågelådor. Håkan ger er fakta och information som man inte alltid lär sig i skolan eller på vidareutbildningar. 

Föreläsning fungerar för skolpersonal, personal inom hälso- och sjukvård och övriga arbetsplatser. Föreläsningen fungerar som rent allmänbildande och kunskapslyftande. På personal- och utvecklingsdagar kan den därigenom bli ett redskap i möten med t ex elever, klienter och patienter. Föreläsningen kan även berika på det personliga planet! 

Aktuellt

Förutom sitt arbete som utbildare och föreläsare är Håkan bland annat anlitad som konsult på Ungdomsmottagningen Sollentun, samt som chatsvarare i RFSUs chat.

Under september 2008 fram till 2012 var han även anlitad av Infektionsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Där har man startat en ungdomsmottagning för ungdomar med HIV för att underlätta övergången mellan barn- till vuxeninfektion. Håkan erbjöd sexologisk rådgivning.

Blir du mer nyfiken – tveka inte att kontakta mig för CV eller annan information!

%d bloggare gillar detta: